Skip to content

Kodeks postępowania „Razem silniejsi” obowiązujący we wszystkich spółkach RTX, w tym Pratt&Whitney Tubes promuje etyczne postepowanie i podejmowanie decyzji. Inspiruje nas do uzyskiwania jak najlepszych wyników — indywidualnych i zespołowych — oraz sprzyja ich osiąganiu. Pomaga nam w rozpoznawaniu potencjalnie trudnych sytuacji. Wyznaczając standardy i prowadząc nas zgodnie z naszymi wartościami, pomaga nam budować silną kulturę etyczną i uczciwie osiągać cele biznesowe. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników, przedstawicieli kadry kierowniczej i członków zarządu firmy Raytheon Technologies.

Zasady etyczne stanowią punkt wyjścia dla naszych decyzji. W naszych działaniach kierujemy się fundamentalnymi wartościami RTX, którymi są:

  • zaufanie – postępujemy uczciwie i robimy to, co słuszne
  • szacunek – jesteśmy otwarci na zróżnicowane perspektywy i traktujemy innych tak, jak sami chcą być traktowani
  • odpowiedzialność – honorujemy nasze zobowiązania, oczekujemy doskonałości i jesteśmy dumni ze swojej pracy
  • współpraca – dzielimy się spostrzeżeniami, uczymy się razem i działamy jako zespół
  • innowacyjność – eksperymentujemy, projektujemy, budujemy i przekształcamy w sposób szybki i elastyczny.
  • Kodeks postępowania RTX „Razem Silniejsi” w wersji polskiej i angielskiej jest dostępny pod poniższymi przyciskami. 

Chcemy, aby zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i naruszeń kodeksu etycznego było dla każdego jak najłatwiejsze. Każde naruszenie kodeksu etycznego zgłaszane jest przez pracowników przełożonemu, kierownikowi personalnemu, dyrektorowi, lokalnemu rzecznikowi ds. etyki i zgodności lub anonimowo przez program Ombudsman.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.