Skip to content

BHP i Ochrona środowiska

Bezpieczeństwo miejsc pracy pracowników jest jedną z naszych kluczowych wartości.
Naszym celem jest ochrona zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienie im przyjaznych i komfortowych warunków pracy. Realizujemy ten cel poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych systemów i technologii:

  • wdrożyliśmy system zarządzania bhp, który zapewnia bezpieczeństwo na stanowiskach pracy,
  • zabezpieczyliśmy maszyny i urządzenia osłonami,
  • wprowadziliśmy rozwiązania ergonomiczne, aby ograniczyć przenoszenie ciężkich elementów,
  • wybudowaliśmy profesjonalną ślusarnię, aby ograniczyć hałas i zapylenie na stanowiskach pracy,
  • organizujemy programy mające na celu promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.

W oparciu o Art. 32c ppkt 2 Prawa Atomowego (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18) informujemy, że urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stosowane przez jednostkę organizacyjną Pratt & Whitney Tubes Sp. Z o. o. nie powodują zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Naszą dbałość o środowisko wyrażamy poprzez wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań minimalizujących powstawanie zanieczyszczeń oraz zużycie zasobów naturalnych:
  • używamy oświetlenia ledowego na hali produkcyjnej oraz w pomieszczeniach socjalno-biurowych,
  • odzyskujemy energię słoneczną poprzez system solarów i używamy ją do ogrzewania wody użytkowej,
  • wykorzystujemy wodę deszczową do celów socjalno bytowych,
  • stosujemy systemy oszczędności wody bieżącej,
  • segregujemy odpady i zapewniamy ich recykling.

Firma Pratt & Whitney nie ustanie w swoich wysiłkach, dopóki nie sprawi, że jej środowisko pracy będzie wolne od zagrożeń, jej pracownicy nie będą narażeni na ryzyko urazów, produkty i usługi nie będą w pełni bezpieczne, a osiągniecia w dziedzinach związanych ze zgodnością z przepisami, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska naturalnego nie będą na najwyższym możliwym poziomie.

Wypełniamy nasze zobowiązanie poprzez ciągłe ulepszanie naszych kompleksowych programów i systemu zarządzania w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zapewniamy przywództwo i zasoby umożliwiające ciągłe doskonalenie poprzez innowacyjne inicjatywy i proaktywną kulturę bezpieczeństwa. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Uwzględniamy kwestie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich aspektach naszej działalności.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.