Nagroda dla P&W Tubes za wsparcie lokalnej społeczności w obliczu kryzysu humanitarnego

W dniu 21 grudnia, podczas świątecznego spotkania w Zamku Królewskim w Niepołomicach, zostały wręczone Dęby Biznesu, czyli nagrody dla firm wspierających rozwój lokalnej społeczności.
W roku 2022 do konkursu nominowanych zostało kilkanaście firm. Kapituła, na czele której zasiada Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak, wręczyła 4 nagrody w 3 kategoriach.
Tytuł „Dąb Biznesu” w kategorii koncern międzynarodowy otrzymały dwie firmy: Pratt & Whitney Tubes oraz Staco Polska.
Naszą firmę nagrodzono za szybką, celową i długofalową pomoc w obliczu kryzysu humanitarnego, sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice, a także za ciągłe wspomaganie lokalnych organizacji wspierających osoby potrzebujące. Nagrodę odbierał Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu – Jakub Buczyński.
Firma Staco Polska otrzymała wyróżnienie za wsparcie migrantów wojennych, poprzez sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice.
W kategorii firma z polskim kapitałem statuetka powędrowała do firmy Smay sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wyróżniono za szybkie, kompleksowe i profesjonalne zaangażowanie w dobie kryzysu humanitarnego.
Tytuł Dąb Biznesu w kategorii firma rodzinna otrzymała Trans-Ziem. Nagrodę przyznano za zaangażowanie w uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni gminy na terenie sołectwa Podłęże oraz wykreowanie w tym miejscu, w duchu konsultacji społecznych, obszaru zrewitalizowanego. A także za wsparcie finansowe ekologicznych rozwiązań przy modernizacji obiektów klubu sportowego w Podłężu.
Burmistrz gratulował wszystkim nagrodzonym i nominowanym oraz przyznał, że takie postawy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

P&W Tubes i Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu z Niepołomic

Nasz kontakt ze Stowarzyszeniem Pomoc Bliźniemu z Niepołomic rozpoczął się ponad rok temu, kiedy to otrzymaliśmy list z prośbą o pomoc. List przedstawiał aktualną sytuację organizacji oraz obszerną informację o aktywnościach, jakie podejmowane są przez Stowarzyszenie, aby zapewni wsparcie jak największej liczbie osób znajdujących się w potrzebie, na terenie naszej gminy.

Działalność tej instytucji jest imponująca. Stowarzyszenie dystrybuuje żywność wśród potrzebujących mieszkańców gminy, prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, rozwija zainteresowania wśród 40 seniorów przyjeżdzających do Domu Dziennego pobytu, współorganizuje zajęcia w placówce edukacyjnej pod nazwą Dom Pełen Kultury oraz prowadzi Centrum Wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.
Stowarzyszenie poprosiło nas o pomoc w dofinansowaniu zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego, gdyż bieżące potrzeby są dużo wyższe niż możliwości finansowe placówki. Widząc jak szeroko zakrojone i bardzo przemyślane są działania Stowarzyszenia postanowiliśmy rozpocząć współpracę.

W 2019 roku dzięki wsparciu ze strony naszej firmy, Stowarzyszenie mogło pozwolić sobie na zakup dwóch specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych do bezpłatnej wypożyczalni prowadzonej dla wsparcia opiekunów nieformalnych. Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się o specjalną wagę, z której korzystać mogą osoby niepełnosprawne.

Dom Pełen Kultury zorganizował cykl bezpłatnych warsztatów sensoplastycznych pod tytułem „Mama, kawa i zabawa”, które dają swobodę twórczą niezwykle ważną dla naszych.

Podopieczni Domu Pobytu Dziennego czerpią ogromną radość jeśli mogą odwdzięczyć się za okazaną pomoc. Biorąc udział w zajęciach z rękodzieła seniorzy wykonują między kartki świąteczne. W 2019 roku otrzymaliśmy kilkadziesiąt przepięknych, ręcznie wykonanych kartek, którymi mogliśmy dzielić się z zaprzyjaźnionymi dostawcami.

W Stowarzyszeniu pracują wspaniali ludzie, którzy związani są z podopiecznymi nicią przyjaźni. Zapewniają seniorom nie tylko wsparcie w codziennych zmaganiach ze starością, ale przede wszystkim dzielą się ogromnym sercem.

Mamy nadzieje, że dzięki współpracy z naszą firmą Stowarzyszenie będzie rozwijać swoją misję wspierania osób niesamodzielnych.

Najlepszy partner edukacyjny

Nasza firma od kilku już lat współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, gdzie prowadzi warsztaty dla uczniów. Swoim patronatem objęliśmy również klasę o profilu technik automatyk.

Podczas zakończenia roku szkolnego 2018/2019, czterech najlepszych uczniów klas pierwszych i drugich otrzymało stypendia naukowe ufundowane przez nasz zakład. Z rąk Pani Dyrektor Barbary Szymoniak odebraliśmy również nagrodę Najlepszego Partnera Edukacyjnego 2018/2019.

Obecnie myślimy już o kolejnych działaniach, dzięki którym będziemy mogli wspierać i rozbudzać ciekawość uczniów i studentów. Mamy w planach wykłady, warsztaty, konkursy oraz wycieczki do naszych zakładów w Polsce.

Warsztaty oraz wykład naukowy dla uczniów szkół podstawowych

Trzystu „studentów”, głównie drugo- i trzecioklasistów szkół podstawowych z gminy Niepołomice, wzięło udział w zakończeniu roku na Niepołomickim Uniwersytecie Dziecięcym, zorganizowanym wspólnie z naszą firmą. Dzięki współpracy z Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza mogliśmy zorganizować dla dzieci warsztaty oraz wykład pt. „Dlaczego samolot lata”.

Największym zainteresowaniem cieszyły się przywiezione specjalnie na tę okazję symulatory lotów szybowcem oraz myśliwcem.

Ogromne zainteresowanie wzbudziło również urządzenie prezentujące zasadę działania prawa Bernoulli’ego, czyli prawa, dzięki któremu (w bardzo dużym skrócie) samoloty unoszą się w powietrzu.
Upał panujący na zewnątrz nie przeszkadzał dzieciom, aby własnoręcznie wyprodukować kolorowe „gluty” oraz kilkadziesiąt kolorowych, iskrzących się brokatem samolotowych skrzydeł. Większość dzieci zabrała je ze sobą na pamiątkę.

Podczas warsztatów, uczniowie zobaczyli jak działa ciecz nienewtonowska.
Pracownicy Pratt & Whitney Tubes pomagali małym studentom przy składaniu Mostu Leonarda – drewnianej konstrukcji, która utrzymuje się bez kleju, sznurka, taśmy klejącej czy gwoździków. Rekordowy most stworzyli uczniowie z 2 klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej. Miał on około 2 metrów!

Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia roku akademickiego oraz ufundowane przez nasza firmę modele samolotów, helikopterów lub szybowców do składania w domu.

A potem rozpoczęły się wakacje…