Nagroda dla P&W Tubes za wsparcie lokalnej społeczności w obliczu kryzysu humanitarnego

W dniu 21 grudnia, podczas świątecznego spotkania w Zamku Królewskim w Niepołomicach, zostały wręczone Dęby Biznesu, czyli nagrody dla firm wspierających rozwój lokalnej społeczności.
W roku 2022 do konkursu nominowanych zostało kilkanaście firm. Kapituła, na czele której zasiada Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak, wręczyła 4 nagrody w 3 kategoriach.
Tytuł „Dąb Biznesu” w kategorii koncern międzynarodowy otrzymały dwie firmy: Pratt & Whitney Tubes oraz Staco Polska.
Naszą firmę nagrodzono za szybką, celową i długofalową pomoc w obliczu kryzysu humanitarnego, sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice, a także za ciągłe wspomaganie lokalnych organizacji wspierających osoby potrzebujące. Nagrodę odbierał Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu – Jakub Buczyński.
Firma Staco Polska otrzymała wyróżnienie za wsparcie migrantów wojennych, poprzez sfinansowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych Gminy Niepołomice.
W kategorii firma z polskim kapitałem statuetka powędrowała do firmy Smay sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wyróżniono za szybkie, kompleksowe i profesjonalne zaangażowanie w dobie kryzysu humanitarnego.
Tytuł Dąb Biznesu w kategorii firma rodzinna otrzymała Trans-Ziem. Nagrodę przyznano za zaangażowanie w uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni gminy na terenie sołectwa Podłęże oraz wykreowanie w tym miejscu, w duchu konsultacji społecznych, obszaru zrewitalizowanego. A także za wsparcie finansowe ekologicznych rozwiązań przy modernizacji obiektów klubu sportowego w Podłężu.
Burmistrz gratulował wszystkim nagrodzonym i nominowanym oraz przyznał, że takie postawy pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.