P&W Tubes i Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu z Niepołomic

Nasz kontakt ze Stowarzyszeniem Pomoc Bliźniemu z Niepołomic rozpoczął się ponad rok temu, kiedy to otrzymaliśmy list z prośbą o pomoc. List przedstawiał aktualną sytuację organizacji oraz obszerną informację o aktywnościach, jakie podejmowane są przez Stowarzyszenie, aby zapewni wsparcie jak największej liczbie osób znajdujących się w potrzebie, na terenie naszej gminy.

Działalność tej instytucji jest imponująca. Stowarzyszenie dystrybuuje żywność wśród potrzebujących mieszkańców gminy, prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, rozwija zainteresowania wśród 40 seniorów przyjeżdzających do Domu Dziennego pobytu, współorganizuje zajęcia w placówce edukacyjnej pod nazwą Dom Pełen Kultury oraz prowadzi Centrum Wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.
Stowarzyszenie poprosiło nas o pomoc w dofinansowaniu zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego, gdyż bieżące potrzeby są dużo wyższe niż możliwości finansowe placówki. Widząc jak szeroko zakrojone i bardzo przemyślane są działania Stowarzyszenia postanowiliśmy rozpocząć współpracę.

W 2019 roku dzięki wsparciu ze strony naszej firmy, Stowarzyszenie mogło pozwolić sobie na zakup dwóch specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych do bezpłatnej wypożyczalni prowadzonej dla wsparcia opiekunów nieformalnych. Dom Pomocy Społecznej wzbogacił się o specjalną wagę, z której korzystać mogą osoby niepełnosprawne.

Dom Pełen Kultury zorganizował cykl bezpłatnych warsztatów sensoplastycznych pod tytułem „Mama, kawa i zabawa”, które dają swobodę twórczą niezwykle ważną dla naszych.

Podopieczni Domu Pobytu Dziennego czerpią ogromną radość jeśli mogą odwdzięczyć się za okazaną pomoc. Biorąc udział w zajęciach z rękodzieła seniorzy wykonują między kartki świąteczne. W 2019 roku otrzymaliśmy kilkadziesiąt przepięknych, ręcznie wykonanych kartek, którymi mogliśmy dzielić się z zaprzyjaźnionymi dostawcami.

W Stowarzyszeniu pracują wspaniali ludzie, którzy związani są z podopiecznymi nicią przyjaźni. Zapewniają seniorom nie tylko wsparcie w codziennych zmaganiach ze starością, ale przede wszystkim dzielą się ogromnym sercem.

Mamy nadzieje, że dzięki współpracy z naszą firmą Stowarzyszenie będzie rozwijać swoją misję wspierania osób niesamodzielnych.