Mamy „złoty” budynek

LEED – czyli Leadership in Energy and Environmental Design – jest uznanym na arenie międzynarodowej systemem certyfikacji ekologicznej budynków.

Nowopowstały obiekt Pratt & Whitney Tubes uzyskał certyfikację LEED na poziomie złotym, zdobywając 69 punktów, czyli najwyższy wynik w Polsce wśród jednostek UTC. Nasz zakład plasuje się więc na 3 miejscu w Polsce w kategorii obiektów przemysłowych, co jednocześnie oznacza, że zastosowaliśmy rozwiązania w zakresie proekologicznego projektowania, użytkowania i konserwacji naszego budynku.
Co więcej, budynek Pratt & Whitney Tubes jest jedynym, w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej, certyfikowanym pod kątem ekologicznym obiektem.

Dzięki LEED nasz nowy budynek jest:

  • ekologiczny – cała zaprojektowana zieleń jest zielenią lokalna, doskonale dostosowaną do warunków klimatycznych, co pozwoliło wyeliminować konieczność sztucznego nawadniania i zredukować bądź wyeliminować konieczność stosowania środków chemicznych. Pozostawienie obszarów zielonych oraz zastosowanie ażurowych płyt parkingowych umożliwiło wchłanianie się wód opadowych na terenie działki i zmniejszenie odpływu wód deszczowych. Zastosowanie proekologicznych rozwiązań oszczędzających wodę wewnątrz budynku pozwoliło istotnie zmniejszyć jej zużycie. Znaczące oszczędności energetyczne pozwoliły na redukcje emisji CO2 do atmosfery.
  • komfortowy – w obiekcie znajdują się prysznice i przebieralnia dla rowerzystów oraz stojaki na rowery, dzięki czemu pracownicy chcący w aktywny sposób dojechać do pracy mają zapewniony komfort. Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe były dobierane pod kątem redukcji poziomu emisji LZO (lotnych związków organicznych), co korzystnie wpływa na zdrowie pracowników oraz ogranicza alergie.
  • ekonomiczny – zdrowy i komfortowy budynek to większa wydajność pracowników i zmniejszone wydatki związane z absencją chorobową. Wdrożenie rozwiązań LEED pozwoliło na uzyskanie oszczędności energii i wody, a praktyki budowlane pozwoliły na recykling ogromnej części odpadów.

Ponad 400 osób na pokładzie!

W związku z coraz większym popytem na rynku lotniczym na świecie, a co za tym idzie – wzrostem zamówień na silniki samolotowe, nasz zespół również się powiększa. Jeszcze rok wcześniej pracowaliśmy w 300-osobowym zespole, a już w maju 2018 roku przekroczyliśmy liczbę 400 pracowników na pokładzie. Z tej okazji koleżanka z Wydziału Złożeń Rurowych, która dołączyła do naszej firmy jako pracownik numer 400, otrzymała od Dyrektora Generalnego symboliczny bukiet kwiatów, a reszta załogi świętowała przy słodkich babeczkach z truskawkami.

Jesteśmy dumni z tego, jak prężnie rozwija się nasza firma i z roku na rok wzbogaca się o kolejnych, wartościowych pracowników.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE !